ปืนฉีดน้ำเชื้อโค-กระบือ 2 อิน 1 (จีน) ขนาดมาตรฐาน 17.8 นิ้ว

– อุปกรณ์ฟาร์มปืนฉีดน้ำเชื้อโค-กระบือ 2อิน1 (จีน)

– ขนาดมาตรฐาน 17.8 นิ้ว

– ปืนสำหรับฉีดน้ำเชื้อขนาดมาตรฐานเพื่อทำการผสมเทียมสำหรับสัตว์เช่น โค – กระบือ

– พร้อมกระบอกเก็บ pvc.

View More

฿600.00

Earn 6 Reward Points

Product Description

อุปกรณ์ฟาร์มปืนฉีดน้ำเชื้อโค-กระบือ 2อิน1 (จีน)ขนาดมาตรฐาน 17.8 นิ้ว ปืนสำหรับฉีดน้ำเชื้อขนาดมาตรฐานเพื่อทำการผสมเทียมสำหรับสัตว์เช่น โค – กระบือ พร้อมกระบอกเก็บ pvc. ลักษณะปลายปืนจะสามารถถอดออกได้เมื่อต้องการใช้หลอดน้ำเชื้อขนาด 0.5 ในการผสมเทียม และสวมปลายเข้าด้านในเพื่อจะทำการผสมเทียมหลอดน้ำเชื้อขนาด 0.25 ก่อนและหลังใช้ควรล้างทำความสะอาด และเช็ดล้างด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งเพื่อลดการสะสมเชื้อโรค