Body score

มาค่ะ!วันนี้จะมาแนะนำวิธีการประเมินคะแนนความสมบูรณ์ของแม่พันธุกันนะคะ
การประเมินความสมบูรณ์ของแม่โคเบื้องต้น โดยวิธีการดูจากกล้ามเนื้อบริเวณก้น คะแนนมีตั้งแต่ 1-5 ( BCS1 – BCS5 ) ดังนี้
– คะแนน1 เป็นโคที่ผอมมากไม่อยู่ในสภาพที่จะให้ผลผลิตและไม่มีศักยภาพในการสืบพันธุ์
– คะแนน2 เป็นโคที่ผอม ให้ผลผลิตได้น้อยผสมติดยาก
– คะแนน3 เป็นโคที่สมบูรณ์ ผสมติดดี แม่โคจะใช้ประโยชน์จากอาหารที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
– คะแนน4 เป็นโคที่เริ่มอ้วน ร่างกายมีการเปลี่ยนสารอาหารเป็นไขมันสะสมในร่างกาย
– คะแนน5 เป็นโคที่อ้วนมาก เสมือนโคขุน โคกินมากและอ้วนง่ายโอกาสเป็นหมันและคลอดยากสูง.
สังเกตุตูดวัวเรากันหน่อยค่ะว่าได้ระดับคะแนนกันไหนบ้าง

Leave a Comment